Inschrijven

E-learning

Interactief leren in je eigen tijd, tempo en op je eigen plek? Dat kan door middel van e-learning! PEP heeft een aantal korte, gratis modules ontwikkeld voor bestuurders en mensen die met vrijwilligers werken:

Ontdek je talenten

Ontdek je talenten
Komen de talenten van uw medewerkers volledig tot zijn recht? Met deze e-learning ontdekken zij waar hun talenten liggen én hoe ze ze maximaal kunnen inzetten! 
Start de module >>

Discover your talents
Do the talents of your employees fully come true? With this e-learning they discover what their talents are and how they can use them! 
Start the module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 1: Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Op zoek naar nieuwe vrijwilligers biedt alle tools voor het maken van een wervingsplan om nieuwe vrijwilligers toe te leiden naar uw organisatie. 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 2: Een goede start!

Een goede start! helpt u met een goede match: de juiste vrijwilliger op de juiste plek te krijgen. Ook vindt u handige tools voor een goede start: welke afspraken maak je en hoe zorg je voor een zorgvuldige inwerkperiode. 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 3: Tevreden (met) vrijwilligers

Tevreden (met) vrijwilligers gaat over het waarderen en behouden van uw vrijwilligers: hoe sluit je aan bij de motivatie en betrokkenheid van de vrijwilliger? Hoe houd je de vinger aan de pols zodat zowel organisatie als vrijwilliger tevreden blijven. 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 4: Coachend Begeleiden

Coachend Begeleiden gaat over het prikkelen van het enthousiasme en de betrokkenheid van vrijwilligers. Begeleiden is altijd maatwerk. Hoe zorg je dat de vorm en intensiteit aansluit bij de wensen van de vrijwilliger? 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 5: Sociale veiligheid

Hoe kun je jouw organisatie sociaal veilig maken? Met behulp van de sociale veiligheidscirkel krijg je zicht op de sociale veiligheid in jouw organisatie en kun je stappen ondernemen om de sociale veiligheid te vergroten.
Start de module >>

Trainen, een vak apart

Module 1: Presenteren kun je leren!
Als je deze module hebt doorlopen, kun je structuur aanbrengen in een presentatie en zorgen voor een pakkende opening en een krachtige afsluiting. Je kunt aangeven hoe je de aandacht kunt richten op een ontspannen lichaamshouding en hoe je met je lichaamstaal en stemgebruik kracht kunt bijzetten aan je presentatie. 
Start de module >>

Module 2: Leren nader bekeken
Na bestudering van deze module heb je je verdiept in het verschijnsel leren. Je hebt zicht gekregen op de vier stappen van het leerproces. En je hebt de verschillende manieren ontdekt waarop mensen een leertaak oppakken. 
Start de module >>

Module 3: Ontwerpen van een lesprogramma
Als je deze module hebt doorlopen, kun je een opzet maken voor een workshop of korte training. 
Start de module >>

Module 4: Activerende werkvormen
Activerende werkvormen zetten de deelnemers aan om op een actieve manier met de lesstof aan het werk te gaan. Hoe meer de werkvorm aansluit bij de praktijk van de deelnemers, hoe meer deelnemers worden geprikkeld om actief bezig te zijn. 
Start de module >>

Module 5: Interactie met je groep
Groepen ontwikkelen zich; een beginnende groep ziet er totaal anders uit dan een groep waarvan de leden na een lange periode afscheid van elkaar nemen. In een training gebeurd er van alles: tussen deelnemers onderling en tussen deelnemer en trainer. Dat kunnen leuke situaties zijn, maar soms ook moeilijke. Je stuit bijvoorbeeld op weerstand of je signaleert irritaties. Je bent als trainer dus ook procesbegeleider. Een van de competenties van de trainer is het begeleiden van groepen. 
Start de module >>

Mantelzorg

Mantelzorg
Wat is mantelzorg? Hoe herken je mantelzorgers en hoe kun je hen ondersteunen? Deze module bestaat uit twee onderdelen: in de basismodule leer je meer over het herkennen en doorverwijzen van mantelzorgers. De verdiepingsmodule behandelt het voorkomen en verminderen van overbelasting, uitgaande van het sociale systeem van de mantelzorger.
Start de module >>

Herken de jonge mantelzorger
Jonge mantelzorgers zijn vaak niet in beeld. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep vaak emotioneel overbelast is. Uitgangspunt in deze module is de contextuele benadering om menselijk gedrag en relaties beter te begrijpen om de juiste krachtbronnen te vinden binnen gezinnen zodat jonge mantelzorgers minder belasting ervaren.
Start de module >>