Inschrijven

E-learning

Interactief leren in je eigen tijd, tempo en op je eigen plek? Dat kan door middel van e-learning! PEP heeft een aantal korte, gratis modules ontwikkeld voor bestuurders en mensen die met vrijwilligers werken:

Ontdek je talenten
Komen de talenten van uw medewerkers volledig tot zijn recht? Met deze e-learning ontdekken zij waar hun talenten liggen én hoe ze ze maximaal kunnen inzetten! 
Start de module >>

Discover your talents
Do the talents of your employees fully come true? With this e-learning they discover what their talents are and how they can use them! 
Start the module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 1: Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Op zoek naar nieuwe vrijwilligers biedt alle tools voor het maken van een wervingsplan om nieuwe vrijwilligers toe te leiden naar uw organisatie. 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 2: Een goede start!

Een goede start! helpt u met een goede match: de juiste vrijwilliger op de juiste plek te krijgen. Ook vindt u handige tools voor een goede start: welke afspraken maak je en hoe zorg je voor een zorgvuldige inwerkperiode. 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 3: Tevreden (met) vrijwilligers

Tevreden (met) vrijwilligers gaat over het waarderen en behouden van uw vrijwilligers: hoe sluit je aan bij de motivatie en betrokkenheid van de vrijwilliger? Hoe houd je de vinger aan de pols zodat zowel organisatie als vrijwilliger tevreden blijven. 
Start de module >>

Vrijwilligers in mijn organisatie
Module 4: Coachend Begeleiden

Coachend Begeleiden gaat over het prikkelen van het enthousiasme en de betrokkenheid van vrijwilligers. Begeleiden is altijd maatwerk. Hoe zorg je dat de vorm en intensiteit aansluit bij de wensen van de vrijwilliger? 
Start de module >>