Inschrijven

SamenvattingTegen betaling0CursusBasis3 bijeenkomst(en)

Leergang Diversiteit & Sensitiviteit editie 16

Nieuw

Editie 16 vindt plaats op 24, 31 Januari en 7 Februari 2020. De Leergang vindt plaats bij GGD Haaglanden. Aanmeldingen via info@diversdenhaag.nl

De leergangen Diversiteit & Sensitiviteit bestaan uit drie dagdelen in een periode van drie weken. De leergang is bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers en vrijwilligers in zorg, welzijn, beleid en belangenbehartiging in Den Haag. De sessies zijn van 09.00 tot 14.00 en we sluiten iedere vrijdag altijd af met een gezamenlijke lunch.

Accreditatie
Voor professionals werkzaam in het sociale domein is de Leergang nu officieel geaccrediteerd bij verschillende kwaliteitsregisters:
o Voor Sociaal Professionals (Registerplein.nl) voor 15 punten
o Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 11 punten
o Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren voor 15 punten

Beschikbaarheid

Selecteer eerst een beschikbaarheid

Organisatiegegevens

Contactgegevens

Naam

Wai- Kin Chung

Telefoonnummers

0616821491

E-mailadres

  • Programma
  • Praktisch
  • Kosten
Goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Het kennen en herkennen van vragen van cliënten en hier sensitief en competent mee omgaan. Medewerkers- en vrijwilligersbeleid gestoeld op diversiteit en een goede loopbaan voor iedere ambitieuze medewerker, ongeacht afkomst. Betrokken en competente vrijwilligers, die zich inzetten voor de grote diversiteit aan mensen met wie ze werken. Klantgerichte, effectieve organisaties en samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn op de veranderende stad.

Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en zo bijdraagt aan een beter presterende organisatie? En hoe benut je kansen in een samenleving die steeds diverser wordt? En hoe neem je daarin verantwoordelijkheid als professional?

In grote steden als Den Haag heeft de meerderheid van de inwoners een migratie-achtergrond. Je hoort het steeds vaker: in zo’n ‘superdiverse’ samenleving voldoen oude beelden over integratie en inburgering niet meer. Maar wat dan wel? ‘Superdiversiteit’ betekent niet super goed, maar wel super complex.

De stad is een geheel geworden van vele minderheden met daarin verschillende generaties. Daarin trek je met elkaar op en zal ieder zich een beetje moeten aanpassen aan de ander.

Maar hoe doe je dat? Welke normen en waarden kun je met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? En wat te doen wanneer fundamentele waarden botsen? Wat betekent dat voor jou als medewerker en vrijwilliger? Wat doe je in de praktijk wanneer je voor dergelijk dilemma’s komt te staan? Hoe ontwikkel je enerzijds sensitiviteit voor de achtergrond van cliënten, en blijf je anderzijds trouw aan je eigen waarden en normen? Wat dragen deze ervaringen bij aan je persoonlijke ontwikkeling?

Over deze vragen gaat de leergang Diversiteit & Sensitiviteit die in opdracht van Divers Den Haag is ontwikkeld. Met deze leergang wil Divers Den Haag cultuur voor diversiteit in organisaties stimuleren.

In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; omgaan met verantwoordelijkheid en weerstand: de rol van de leidinggevende en de vrijwilliger; omgaan met weerstand; de randvoorwaarden om het verschil te kunnen maken, etc.

De leergang is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die het verschil maken binnen de zorg- welzijns- belangen- en beleidsorganisaties in Den Haag.

Divers Den Haag werkt aan een stad Den Haag waarin iedere burger zich herkent en zich erkend voelt en waarin mensen zich kunnen ontwikkelen door in de stad een rol te spelen die bij hen past. Divers Den Haag biedt de leergang aan als een stimulans.

https://www.diversdenhaag.nl/images/Leergang_DC_vooropdesite.pdf

Doel

Met deze leergang wil Divers Den Haag cultuur voor diversiteit in organisaties stimuleren.

Doelgroep

Vrijwilligers, Mantelzorgers, Organisaties

Voorwaarden deelname

De leergang is bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers en vrijwilligers in zorg, welzijn, beleid en belangenbehartiging in Den Haag.

Naam trainer

Jan Booij

Betaal instructies

Aanmeldingen via info@diversdenhaag.nl

Andere kortingsmogelijkheden

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang € 200. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten € 450 euro per driedaagse leergang.

Gratis of tegen betaling

Tegen betaling

Kosten per deelnemer

0

Je wilt op de wachtlijst voor

Leergang Diversiteit & Sensitiviteit editie 16

De leergangen Diversiteit & Sensitiviteit bestaan uit drie dagdelen in een periode van drie weken. De leergang is bedoeld voor professionals en...

Helaas kan je je hiervoor niet meer inschrijven. Wel kan je interesse tonen en op de wachtlijst komen, voor wanneer er eventueel plaatsen beschikbaar komen. Ga je hiermee akkoord? Klik dan op de inschrijfknop hieronder.

Jouw inschrijving is succesvol verzonden.

De organisatie neemt (indien nodig) zo spoedig mogelijk contact met jou op.